voor een Ethiopische

maatschappij, vrij

van sexueel geweld

 

 

 

 

English

     
fsaindex249x189photos01 fsaindex249x189photos02 fsaindex249x189photos03 fsaindex249x189photos04 fsaindex249x189photos05 fsaindex249x189photos06 fsaindex249x189photos07 fsaindex249x189photos08 fsaindex249x189photos09 fsaindex249x189photos10 fsaindex249x189photos11 fsaindex249x189photos12 fsaindex249x189photos13 fsaindex249x189photos14 fsaindex249x189photos15
 

Home

Familie Service Associatie (FSA) is een niet-regeringsgebonden, onpartijdige organisatie zonder winstoogmerk. De organisatie is in 2000 door ’n groep Ethiopische vrijwilligers opgezet. Deze vrijwilligers hebben een ruime ervaring op het gebied van gender, sociaal werk, RH/FP en HIV/AIDS en andere multi-sectorale ontwikkelingsterreinen.

FSA werd in 2006 wettelijk geregistreerd bij het Ministerie van Justitie en in 2010 (met nr. 0622) opnieuw geregistreerd onder de nieuwe  “Charities and Societies Law”. FSA werd opgezet om een antwoord te vinden op het toenemende geweld tegen vrouwen (VAW) en kinderen. De organisatie draagt ook bij aan het oplossen van socio-economische problemen van vrouwen, jongeren, kinderen en andere kwetsbare groepen in de maatschappij om zo de kern  van de maatschappij, het gezin, te beschermen

FSA heeft ’n driejarig Strategisch Actieplan (SPM) dat de richting bepaalt en helpt in de ontwikkeling van daadwerkelijke actie. Er worden mensen opgespoord die daar aan toe kunnen bijdragen. Ook voorziet dit plan in het opzetten en doorvoeren van ’n controle- en evaluatie systeem.

 

web by guli